1 min read
Eerste Kamer verwerpt Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie
28 March 2024

De Eerste Kamer heeft op 26 maart 2024 de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verworpen. Het wetsvoorstel, dat op 14 maart 2023 werd aangenomen door de Tweede Kamer, bevat de verplichting voor werkgevers en intermediairs om een werkwijze vast te stellen die waarborgen bevat om arbeidsmarktdiscriminatie bij werving en selectie tegen te gaan en om gelijke kansen te bevorderen. Werkgevers met meer dan 25 werknemers zouden verplicht worden de werkwijze schriftelijk vast te leggen, terwijl werkgevers met minder dan 25 werknemers hun werkwijze in principe enkel mondeling zouden moeten toelichten. Verder bevat het voorstel een meldplicht voor uitzendbureaus en intermediairs van discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Ondanks de toezeggingen tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer van minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om pas twee jaar na inwerkingtreding van de wet tot handhaving over te gaan en in een wetswijziging te regelen dat de werkwijze alleen verplicht wordt voor werkgevers met tenminste 50 werknemers, stemde een meerderheid in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel.

Terug
Eerste Kamer verwerpt Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie
Cara Pronk