Daan ter Braak
Notaris | Partner

Daan excelleert in het overzien van complexe situaties waarbij diverse perspectieven worden belicht. Daan luistert naar de ander, brengt creativiteit en scherpte in de discussie en zal daar waar nodig tegenspraak bieden om te komen tot het optimale resultaat.

Op dagelijkse basis staat Daan investeerders, commissarissen, C-suite leden en andere key stakeholders bij. Daan heeft diepgaande kennis van het ondernemingsrecht, corporate governance en (inter)nationale structureringen. Daan heeft een proven track record met het zorgdragen voor executie van (management) buy-outs, joint ventures, overnames en desinvesteringen.

Met zijn energie, positieve mindset en projectmatige denkkracht is Daan de richtinggevende adviseur voor cliënten. Hij begrijpt de aanwezige – niet altijd parallelle – belangen van betrokken stakeholders en creëert samen met zijn team meerwaarde door met oplossingen te komen. Altijd met oog voor de menselijke factor.