Marjolein Flipse
Advocaat | Senior Associate

Marjolein staat cliënten bij in geschillen en procedures die de kern van hun bestaan raken. Zij focust zich in het bijzonder op nationale en internationale commerciële arbitrage en investeringsarbitrage, en daarmee verband houdende procedures bij de Nederlandse overheidsrechter. Marjolein gaat tot het uiterste om de belangen van haar cliënten te behartigen.

Marjolein heeft een onmiskenbaar talent voor het doorgronden van complexe zaken. Door haar aanzienlijke ervaring in diverse complexe nationale en internationale zaken, vertaalt zij de belangen van cliënten naar duidelijke, eerlijke adviezen en pragmatische oplossingen. In procedures staat zij bekend om haar vasthoudendheid, uitstekende dossierkennis en heldere betogen. Marjolein is ervan overtuigd dat een goede samenwerking, transparantie en wederzijds vertrouwen essentieel zijn om het beste resultaat te bereiken.

Op persoonlijk vlak streeft Marjolein ernaar om een positieve en duurzame impact te hebben op haar omgeving en de maatschappij als geheel.