1 min read
Consultatie aanpassing splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting
7 May 2024

Onlangs heeft MinFin aangekondigd de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting aan te passen. De beoogde splitsingsvrijstelling is beperkter dan de huidige faciliteit.

In het voorstel wordt vereist dat (i) het vastgoed als onderdeel van een onderneming moet overgaan in een vennootschap, (ii) deze onderneming drie jaar moet worden voortgezet en (iii) de verkregen aandelen drie jaar moeten worden aangehouden door de splitsende vennootschap. Het doel van de aanpassing is het verbeteren van de handhaving door de Belastingdienst en de splitsingsvrijstelling in overeenstemming te brengen met andere ondernemingsfaciliteiten in de overdrachtsbelasting.

De ratio van de vrijstelling is ervoor te zorgen dat de overdrachtsbelasting geen belemmering vormt bij de keuze voor de economisch gezien meest wenselijke rechtsvorm van de onderneming of positionering van onroerende zaken binnen concern. Ondanks deze ratio valt de rechtsvorm ‘stichting’ niet onder het bereik van de huidige én toekomstige splitsingsvrijstelling. Deze consultatie hebben wij daarom aangegrepen om de aandacht te vestigen op het ontbreken van deze rechtsvorm. Dit creëert immers een ongelijke behandeling voor stichtingen en leidt tot belemmeringen in, met name, de semipublieke sector.

Lees onze volledige reactie op het voorstel. Overweegt u om uw organisatie te splitsen, neem dan gerust contact met ons op.

Terug
Consultatie aanpassing splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting