Walter Hendriksen
Advocaat | Adviseur

Walter Hendriksen is ruim veertig jaar advocaat en begeleidt overwegend advocaten, notarissen en andere professionals (en eventueel hun verzekeraars), zowel in het kader van kantooraangelegenheden als wanneer sprake is van civiel- of tuchtrechtelijke dreiging.

Walter is recht door zee en een strategisch denker. Hij beheerst een dossier snel, adviseert kort en bondig, en vertaalt waar mogelijk een complex speelveld naar een pragmatische oplossing.

Walter’s ervaring als landelijk deken, lid van bijvoorbeeld de commissie Van der Meer en lid van de Amsterdamse Raad van de Orde hebben gezorgd voor een enorme verwevenheid met de balie en een feilloos politiek instinct. Walter begrijpt dat effectief bestuur essentieel is voor het succes en de integriteit van iedere organisatie / beroepsgroep.