Florence Verbeek
Advocaat | Senior Associate

Met een scherp oog voor detail en een diepgaande kennis van de relevante materie, zet Florence zich in om de belangen van haar cliënten te behartigen. Zij is gespecialiseerd in het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van met name internationale commerciële contracten. Ook adviseert zij haar cliënten op het gebied van consumenten- en aansprakelijkheidsrecht en internationaal privaatrecht. De absolute kracht van Florence schuilt in het feit dat haar contracten en adviezen altijd verpakt zijn in heldere taal.

Florence procedeert ook regelmatig in commerciële geschillen. De bijzondere combinatie van procederen en contracteren maakt dat zij bij het opstellen van contracten de in procedures gesignaleerde problematiek van te voren weet te beperken.  

Florence is naast advocaat ook opgeleid als psycholoog. Daarnaast heeft zij een doctoraal in de Engelse taal- en letterkunde. Zij is daardoor nog beter in staat om de juridische vertaalslag te maken naar de internationale wereld waarin haar cliënten werkzaam zijn. Florence is opgegroeid in Engeland en is native speaker Engels.