Retail
De retailsector is voortdurend in beweging en aan verandering onderhevig. Margedruk, oplopende (bedrijfs)kosten, duurzaamheid, de toename van white en private labels, online verkoop die de gang naar sommige fysieke winkels bedreigt en die naar anderen juist stimuleert, en de toenemende invloed van toezichthouders. Het zijn maar een paar voorbeelden van de continue ontwikkelingen waar de retailsector mee geconfronteerd wordt.

Een dynamische sector

De dynamiek van de retailsector stelt ondernemingen voor uiteenlopende juridische uitdagingen. Het tijdig en efficiënt kunnen tackelen van die uitdagingen is essentieel om de concurrentie voor te blijven en de onderneming financieel gezond te houden. Het zeer ervaren Retail-team van Van Doorne helpt haar cliënten daarbij.

Ervaring en betrokkenheid

Wij zijn al lange tijd het leidende advocatenkantoor voor de Nederlandse retailsector. Van Doorne onderscheidt zich door in-house te beschikken over alle juridische expertises en ervaringen die voor de retailsector relevant zijn. Binnen die expertises zijn geen juridische werkzaamheden ons vreemd. Zo helpen wij bij het opstellen van passende en begrijpelijke contracten en notariële aktes, geven wij heldere en bondige adviezen en denken wij mee over de meest uiteenlopende juridisch-strategische kwesties en trajecten (zoals WHOA en herfinanciering) als de onderneming onverhoopt in financieel zwaar weer terecht is gekomen. Verder hebben wij ruime ervaring in het voeren van procedures voor de rechter, in een arbitrale setting en in mediation. Waar nodig werken onze advocaten, notarissen en fiscalisten nauw samen.

Trusted advisor

Wij zijn er trots op dat wij alle soorten ondernemingen in de retailsector tot klant kunnen rekenen. Zo bedienen wij producenten en leveranciers (zowel food als non-food), distributeurs, franchisegevers en -nemers, online platforms en online verkopers, supermarkten, logistiek dienstverleners, transporteurs, commercieel verhuurders, horeca, kredietverstrekkers, etc. Door onze brede aanwezigheid in de sector weten wij hoe onze cliënten, wederpartijen en toezichthouders denken. Daardoor zijn wij bij uitstek in staat om de onderneming ter zijde te staan en als trusted advisor mee te denken over strategieën. Van Doorne werkt altijd richting de oplossing, wat het probleem of uitdaging ook is. Dat is wat ons kenmerkt.

Internationaal netwerk

Een groot deel van ons werk in de retailsector is grensoverschrijdend. Daarom onderhouden wij wereldwijd nauwe werkrelaties met gerenommeerde advocatenkantoren die actief zijn op alle relevante rechtsgebieden. Op die wijze kunt u ervan uitgaan dat wij ook bij zaken met een internationaal karakter de last uit uw handen kunnen nemen. Wij schakelen niet alleen collega’s in het buitenland in als daartoe aanleiding bestaat. Ook worden wij op regelmatige basis door buitenlandse advocatenkantoren gevraagd hen te assisteren, Door ons internationale netwerk blijven wij qua internationale ontwikkelingen altijd up-to-date.

Ons Retail-team kenmerkt zich door business betrokkenheid en actueel inzicht in de retailbranche, korte lijntjes en een pragmatische benadering. Door dat te bundelen met onze brede expertise en jarenlange ervaring kunnen wij gericht, deskundig en efficiënt voor u werken. Hoe complex of uitdagend de zaak ook is.