Bas Pinckaers
Advocaat | Counsel

Bas adviseert over, coördineert en voert nationale en pan-Europese complexe geschillen voor de burgerlijke rechter, onder meer op het gebied van ongeoorloofde mededinging, bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendom.

Met diepgaande kennis van de relevante materie, zet Bas zich in om de belangen van cliënten maximaal te behartigen. Hij wint high profile zaken voor de rechter en schikt waar nodig.

Bas streeft naar duurzame technologische vooruitgang door creatieve en innoverende ondernemingen te assisteren bij het terugverdienen van hun investeringen.