1 min read
Belangrijk nieuws voor houders van Europese octrooien en Europese octrooiaanvragen
1 March 2023

Op 1 juni 2023 opent het Eengemaakt octrooigerecht (Unified Patent Court, UPC) zijn deuren en op 1 maart 2023 begint de sunrise periode voor opt-out van Europese octrooien uit de jurisdictie van het UPC.

Binnenkort treedt de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht in werking voor de 17 EU landen die deze overeenkomst hebben geratificeerd: Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België, Luxemburg, Zweden, Denemarken, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Malta (=UPC landen). Dit heeft grote gevolgen voor houders van Europese octrooien en octrooiaanvragen.

Vanaf 1 juni 2023 kan het Europese octrooibureau Europees octrooien “met eenheidswerking” ofwel Unitaire octrooien verlenen, die zullen gelden in alle UPC landen. Het UPC zal geschillen over unitaire octrooien exclusief behandelen. De kosten van instandhouding van een unitair octrooi zijn veel lager dan de kosten van een Europees octrooi in vier of meer UPC landen.

Daarnaast kan het UPC vanaf 1 juni 2023 ook zaken over Europese octrooien behandelen voor alle UPC landen waar zij geldig zijn. Dit betekent dat het mogelijk wordt via het UPC een verbod te krijgen voor alle UPC landen waar het Europese octrooi geldig is, zodat parallelle procedures voor verschillende nationale octrooigerechten niet langer nodig zal zijn. De keerzijde is echter dat het UPC ook een Europees octrooi voor alle UPC landen waar het geldig is, kan vernietigen (central attack). Onder het huidige recht is dat niet mogelijk.

Octrooihouders die willen voorkomen dat hun Europees octrooi via een central attack door het UPC voor alle landen kan worden vernietigd, kunnen een opt-out indienen: deze kunnen alleen voor de nationale rechter worden ingeroepen. De opt-out kan later weer worden ingetrokken zolang over het betreffende Europese octrooi niet voor de nationale rechter is geprocedeerd.

Omdat verwacht wordt dat voor veel Europese octrooien een opt-out zal worden ingediend, kunnen opt-outs in de sunrise-periode van 1 maart tot 1 juni 2023 worden ingediend voordat het UPC zijn deuren opent. Een strategie kan zijn om eerst een opt-out voor Europese octrooien in te dienen en deze weer in te trekken wanneer het gewenst is deze octrooien via het UPC te handhaven.

Bent u houder van één of meerdere Europese octrooien? Dan moet u per Europees octrooi vóór 1 juni 2023 beslissen of u wel of geen opt‑out wilt indienen. Wij adviseren u graag over het nieuwe octrooirecht en de te maken strategische keuzes.