Ingeborg Wind-Middel
Advocaat | Partner

Ingeborg is zeer gespecialiseerd in het publiekrecht en heeft een stevig track record opgebouwd op het gebied van algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, natuur & milieu, energie & duurzaamheid en vastgoed & retail. Ze adviseert met haar team over alle publiekrechtelijke aspecten van ruimtelijke planning, duurzaamheid (wind en zon, beleid), vastgoed- en gebiedsontwikkeling, grondbeleid, circulariteit, winkelplanning, gebieds- en soortenbescherming, (plan)schade, nadeelcompensatie, subsidies enzovoort.

Haar team adviseert zowel overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en andere publiekrechtelijke rechtspersonen) als bedrijven (zoals ontwikkelaars, beleggers, inrichtingen). Ingeborg begrijpt als geen ander het politiek speelveld en vindt gemakkelijk haar weg in besluitvormingstrajecten en ambtelijke organisaties.

Ingeborg streeft altijd naar praktische, werkbare, efficiënte en lange-termijn oplossingen. De inhoud gaat ze daarbij niet uit de weg. Een specialiteit is juridisch projectmanagement. Ze treedt daarnaast regelmatig op voor cliënten bij de bestuursrechter, waaronder de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van beroep voor het Bedrijfsleven.

Ingeborg doceert en publiceert regelmatig.