Bouwrecht
Of vastgoed en bouw nu uw kernactiviteit is of niet, iedere onderneming of instelling krijgt vroeg of laat te maken met bouwvraagstukken. Bij Van Doorne bedienen wij zowel opdrachtgevers als aannemers en adviseurs.

 

Traditionele én innovatieve contracten

Onze kennis van het bouwrecht is breed en diepgaand. Wij hebben uitgebreide kennis van en ervaring met de nog steeds veel gebruikte traditionele overeenkomsten, bijvoorbeeld op basis van de UAV 2012. Daarnaast werken wij ook veel met geïntegreerde overeenkomsten, zoals design-en-build-overeenkomsten, eventueel aangevuld met onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan de UAV-GC 2005.

Ook andere contractvormen, zoals bouwteam, ketensamenwerking en alliantie, passen we regelmatig voor onze cliënten toe. Dit geldt ook voor de overeenkomsten met de adviseurs die betrokken zijn bij bouwprojecten, bijvoorbeeld op basis van DNR 2011.

Al onze inspanningen zijn erop gericht om de faalkosten in een bouwproject zoveel mogelijk te voorkomen. Een project moet tijdig, binnen budget en van de juiste kwaliteit worden opgeleverd. De juiste soort, op maat gemaakte, overeenkomsten helpen daarbij.

Vanaf schetsontwerp tot en met onderhoudstermijn en daarna

Onze betrokkenheid bij bouwprojecten is vaak langdurig. Wij zijn meestal al vanaf het begin betrokken en helpen we bij het bepalen van de juiste contracterings- (en aanbestedings)strategie. We stellen de benodigde overeenkomsten op en adviseren over alle juridische aspecten die van belang zijn voor bouwprojecten. Ook in de gevallen waarin opdrachtgever en aannemer of adviseur in een geschil terechtkomen zijn wij onze cliënten van dienst.

Wij schatten uw juridische kansen in en kunnen u helpen om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. Indien dat niet lukt, dan procederen we voor onze cliënten. Dat kan zijn bij de rechtbank of bijvoorbeeld bij de Raad voor Arbitrage.