Martijn Kok
Advocaat | Associate

Martijn is gespecialiseerd in bouwrecht, vastgoedtransacties, projectontwikkeling, omgevingsrecht (in het bijzonder in ruimtelijk ordeningsrecht en natuurbeschermingsrecht) en algemeen bestuursrecht. Omdat hij zowel de privaatrechtelijke als de publiekrechtelijke aspecten van vastgoed en bouw kent, voorziet hij cliënten van integraal advies.

Martijn bezit een mooie combinatie van communicatieve vaardigheden, empathie en een scherp inzicht in menselijke interacties. Zo weet hij partijen en standpunten te begrijpen en de kern van een (achterliggend) conflict te identificeren. Dit resulteert in werkbare adviezen, strategieën en oplossingen. Cliënten weten dat ze op hem kunnen rekenen.