IT
IT vormt de ruggengraat van bijna elke organisatie en onderneming, terwijl technologische veranderingen en innovaties grote uitdagingen en kansen creëren om voorop te blijven lopen. Het is daarom belangrijk goed voorbereid te zijn op wat er mogelijk gaat komen zonder uw huidige behoeften uit het oog te verliezen.

Ruime ervaring

Technologische innovaties en transities kunnen grote voordelen brengen, maar ook de bestaande bedrijfsvoering volledig ontwrichten. Vraagstukken rond de inzet van AI, of over informatiebeveiliging of de digitale weerbaarheid van uw bedrijfsprocessen, zijn ons daarbij niet vreemd.

Ons team heeft ruime ervaring met complexe IT-gerelateerde projecten. We bestrijken een zeer breed scala aan werkzaamheden, variërend van het onderhandelen en opstellen van IT-overeenkomsten tot het oplossen of beslechten van IT-gerelateerde geschillen. We hanteren daarbij een pragmatische, doelgerichte aanpak door oog te houden voor een gezonde balans tussen behartiging van uw belangen en de naleving van contractuele en wettelijke verplichtingen. Onze klanten waarderen daarbij onze diepgaande kennis van de IT-industrie en de laatste technologische ontwikkelingen.

Softwarelicenties en SaaS

Bij softwarelicentie- en SaaS-overeenkomsten is het belangrijk voldoende rechten te kopen voor uw behoefte op korte termijn én voor uw behoefte op wat langere termijn. Wij kunnen u helpen te doorgronden hoe het licentiemodel in elkaar zit en wat u kunt doen om ook op wat langere termijn niet meer te betalen dan nodig. Verder kunnen we u helpen met het beschermen van uw belangen in de context van de door leveranciers aangeboden algemene voorwaarden. Door onze kennis van de markt zijn we in staat uw positie met minimale ingrepen maximaal te verbeteren. Dat vergroot vervolgens de kans dat uw leveranciers hun afspraken nakomen, zonder dat u een beroep op uw juridische positie hoeft te doen. Wanneer een leverancier na een audit stelt dat u veel meer licenties nodig heeft, kunnen wij u helpen om zo’n aanspraak terug te brengen tot reële proporties. Ten slotte kunnen we u helpen met praktische oplossingen voor extra risico’s die bij SaaS-overeenkomsten spelen, bijvoorbeeld op het gebied van gegevensbescherming, continuïteit en lock-in.

Implementaties en ontwikkeltrajecten

Hoewel veel implementaties en ontwikkeltrajecten goed verlopen, loopt een deel van die trajecten niet naar wens. Soms is sprake van een totale mislukking, soms van flinke overschrijding van de planning en het budget. Dan bepalen de contractuele afspraken in hoge mate wat u kwijt bent en wat u van uw leverancier terug kunt krijgen. Wij hebben ervaring met het efficiënt uitonderhandelen van overeenkomsten die de kans op falen helpen verkleinen én uw positie beschermen mocht het toch verkeerd aflopen. Wist u bijvoorbeeld al dat het veel minder tijd kost om tegelijk met twee potentiële leveranciers te onderhandelen, dan met één, terwijl ook het resultaat bij parallelle onderhandelingen beter zal zijn?

IT-geschillen

Helaas brengen samenwerkingen op het gebied van IT niet altijd wat partijen daarvan bij aanvang hadden verwacht, en soms leidt dit zelfs tot geschillen over de uitvoering van de overeenkomst en/of kwaliteit van de dienstverlening. We treden dan ook regelmatig op in IT-geschillen. Dit omvat buitengerechtelijke geschilbeslechting, inclusief begeleiding in mediation en schikkingsonderhandelingen, maar ook verdedigen wij graag uw belangen in gerechtelijke en arbitrageprocedures.

Zorg en ICT

De zorgsector vertegenwoordigt een specialisatie binnen onze praktijk. Onze cliënten zijn actief in onder meer de ziekenhuiszorg, GGZ en gehandicaptenzorg, maar we bedienen ook wetenschappelijke onderzoekscentra en andere maatschappelijke organisaties in de zorg. Wij hebben veel ervaring met de inkoop van kritische IT-voorzieningen, zoals EPD- en ERP-systemen, klantportalen en infrastructuurdiensten, en met geschillen die daarover soms helaas ontstaan. Daarnaast ondersteunen wij u graag bij vraagstukken rond verantwoord (her)gebruik van gezondheidsgegevens, bij het behouden van grip op een steeds verder uitdijend palet aan toepasselijke wet- en regelgeving rond digitalisering en datagebruik in de zorg, en bij het maken van gedegen contractuele afspraken over data in uw keten van inkoop tot samenwerking.

IT in de financiële sector

De financiële sector vertegenwoordigt een andere specialistische praktijk van ons team. We helpen zowel financiële instellingen als belangrijke IT-leveranciers in de sector. Vanuit onze specifieke expertise op het gebied van de strenge sectorregelgeving inzake uitbestedingen door en de digitale weerbaarheid en stabiliteit van financiële dienstverleners, stellen wij u in staat inzicht te verkrijgen in de maatregelen die u dient te treffen binnen uw eigen bedrijfsprocessen alsmede in contractuele relaties binnen uw waardeketen.