Roel Botter
Advocaat | Partner

Roel heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van financieringstransacties, waaronder acquisitiefinancieringen, projectfinancieringen, financiële herstructureringen, gestructureerde financieringen, kapitaalmarkttransacties en objectfinancieringen. Hij adviseert zowel banken als geldnemers met aan de geldnemerkant een sterke focus op de semi-publieke sector.

Roel dringt snel door tot de kern van een zaak en heeft met name oog voor de economische impact voor zijn cliënten. Hij gaat niet het “gevecht” aan als dat niet nodig of zinvol is, maar staat pal voor de belangen van zijn cliënten als het over echt belangrijke zaken gaat. Roel kiest zonder uitzondering voor een praktische insteek die gericht is op het snel en efficiënt afsluiten van financieringstransacties.