Pensioenrecht
De pensioensector is continu in beweging. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, toegenomen procesbereidheid, veranderingen in de uitbestedingsketen, het onder druk staan van verplichtstellingen, intensievere toezicht, verdere professionalisering van de sector, verstrekkende governance eisen en soms een mismatch tussen opgebouwde waarde en verwachtingen.

Ervaring pensioenrecht Van Doorne 

Van Doorne is dé partner van ondernemingen en van pensioenfondsen, pensioenverzekeraars, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties bij pensioenvraagstukken. Wij hebben de ervaring en de kennis ook uit aan aanpalende rechtsgebieden en sectoren gebundeld in ons team. Wij behandelen juridische vraagstukken pragmatisch en nauwkeurig, met een scherp oog voor de belangen en de niet-juridische kant van de zaak om samen tot het beste resultaat te komen. Lees over onze dienstverlening aan deze instellingen meer bij ons Sectorteam Pensioen. 

Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van pensioenuitvoerders, pensioenfondsen en werkgevers bij juridische pensioenvraagstukken. Onze expertise omvat een breed scala aan onderwerpen: wijziging van pensioenregelingen, afstemming met sociale partners, opstellen van contracten met dienstverleners, begeleiding bij procedures en geschillen, governance en de (notariële) vastlegging daarvan, de positie van werkgevers ten opzichte van bedrijfstakpensioenfondsen, vrijstellingen en ontheffingen, geschillen met dienstverleners, procedures over de uitleg van pensioentoezeggingen en pensioenreglementen en bijvoorbeeld medezeggenschap en pensioenaspecten van fusies en overnames. Ongeacht uw specifieke behoeften, staan wij klaar om u te helpen met uw pensioen gerelateerde vraagstukken.