1 min read
Mark-up Pensioenwet 2023
19 January 2023

De Nederlandse pensioenwetgeving is volop in beweging. De Wet toekomst pensioenen is op is op 30 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels is mondelinge behandeling in de Tweede Kamer gestart. De Wet toekomst pensioenen wijzigt de Pensioenwet ingrijpend.

Het pensioenteam van Van Doorne heeft, net als vorige jaren, ook nu weer een mark-up van de Pensioenwet samengesteld. Daarin is de toekomstige pensioenwetgeving zoals die blijkt uit (concept-)wetsvoorstellen verwerkt. Dit is het gewijzigde voorstel van wet zoals deze op 22 december 2022 aan de Eerste Kamer is aangeboden.

Door middel van kleuren en cursiveringen is aangegeven met aan welke wet, welk wetsvoorstel en welk concept wetsvoorstel op termijn een wijziging wordt aangebracht. Zo zijn direct de laatste en belangrijkste ontwikkelingen in de pensioenwetgeving inzichtelijk!

Download uw exemplaar hieronder. Vragen? Ons pensioenteam is beschikbaar.

van-doorne-mark-up-pensioenwet-2023

Terug
Mark-up Pensioenwet 2023