1 min read
Diversiteit en inclusie: Nice to have?!
16 May 2024

De wereld van pensioenfondsen heeft de afgelopen jaren een verschuiving gezien waarbij diversiteit en inclusie steeds meer aandacht krijgen. Met de herziening van de Code Pensioenfondsen op 1 januari 2024 en de recente focus vanuit de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen (MCPF) op diversiteitsnormen, is het duidelijk geworden dat deze onderwerpen niet langer aan de zijlijn blijven staan. De nieuwe Code introduceert de Taskforce Diversiteit Gelijkwaardigheid & Inclusie en legt een grotere nadruk op diversiteit in de Beleidsregel geschiktheid 2012. Minister Schouten onderstreept in een recente brief het belang van divers samengestelde pensioenfondsbesturen voor betere besluitvorming.

Dit artikel biedt een verkenning van de recente ontwikkelingen in de regulering van diversiteit en inclusie binnen Nederlandse pensioenfondsen. We duiken in het wettelijk kader, analyseren de recente rapportages van de MCPF en maken zelfs een uitstapje naar het Verenigd Koninkrijk om te zien hoe zij dit vraagstuk aanpakken. We sluiten af met een kritische evaluatie van de huidige stand van zaken en doen een oproep tot verdere actie om de diversiteitsnormen in lijn te brengen met de moderne tijd.

Lees hier de volledige publicatie.

Terug
Diversiteit en inclusie: Nice to have?!