Regulatory
Van Doorne adviseert cliënten wanneer er strategische en specifieke vragen opkomen en helpt bij de vertaling van wet- en regelgeving in beleid en procedures, zowel op het gebied van toezicht als handhaving.

Diepgaande kennis, strategische advisering en een praktische en efficiënte aanpak

Het toezichtsdomein is voortdurend in beweging en organisaties zien zich nog altijd geconfronteerd met een toenemende regeldruk. De maatschappelijke en politieke aandacht en een verhardende houding van toezichthouders, doen het belang van naleving en preventie alleen maar toenemen. Het team van Van Doorne heeft diepgaande kennis van nationale en Europese wet- en regelgeving die de bedrijfsvoering van cliënten reguleert. Van Doorne adviseert cliënten wanneer er strategische en specifieke vragen opkomen, zowel wat betreft toezicht als handhaving, en helpt bij de vertaling van wet- en regelgeving naar beleid en procedures.

De experts van Van Doorne begeleiden cliënten bij reguleringsvraagstukken op een breed scala aan rechtsgebieden, waaronder financieel toezicht, mededingingsrecht, milieu en omgevingsrecht,  toezicht op zakelijke dienstverlening, regulering van zorg en onderwijs, arbo-wetgeving, pensioenrecht, sanctions & export controls, (bijzonder) strafrecht en privacy & data. Wij werken in multidisciplinaire teams en verdiepen ons in de specifieke bedrijfsprocessen en cultuur van onze cliënten, zodat onze adviezen realistisch, uitvoerbaar en effectief zijn. Bovendien houdt onze dienstverlening niet op bij adviezen, maar staan wij cliënten ook bij in het geval van een onderzoek en/of handhaving door een nationale of internationale toezichthouder, opsporingsdienst of openbaar ministerie.

 

Gerelateerde artikelen