Financiële Verslaggeving
Van Doorne Financiële Verslaggeving volgt de ontwikkeling van relevante regelgeving nauwgezet, zoals de Wet toezicht accountantsorganisaties ('Wta'), de Wet toezicht registeraccountants ('Wtra') en de Wet op het financieel toezicht ('Wft') en maakt de vertaalslag naar de praktijk. 

Financiële verslaggeving en controle 

In de huidige maatschappij wordt steeds kritischer gekeken naar financiële verslaggeving van ondernemingen. Hierbij wordt ook de rol van de controlerend accountant en de accountantsorganisatie waarbinnen de accountant werkzaam is, nauwlettend gevolgd. Bovendien hebben de kredietcrisis en enkele schandalen de roep om een scherper toezicht op financiële verslaggeving en de controle daarvan versterkt. Juridische acties door derden en door toezicht- en/of opsporingsinstanties worden daarbij geschuwd. 

Ervaring 

Wij hebben ruime praktijkervaring met het jaarrekeningrecht, het toezicht door de AFM op accountantsorganisaties en tuchtrechtelijke en civiele aansprakelijkheidsprocedures voor aangesproken accountants en accountantsorganisaties. Stuk voor stuk voor de accountant(sorgansiatie)  belangrijke en impactvolle procedures en trajecten. 

Wij weten wat u nodig hebt op dit gebied en kennen niet alleen de juridische finesses en regelgeving, maar houden ook rekening met de (mogelijke) publicitaire en economische gevolgen. Ook als u als accountant of accountantsorganisatie wordt geconfronteerd met een opsporings- of informatieonderzoek door de FIOD weten wij wat ons te doen staat en staan wij u bij.