1 min read
De bedrijfsjurist als onmisbare schakel
24 May 2024

De wereldwijde klimaatcrisis heeft geleid tot het besef dat er iets moet veranderen in de manier waarop we consumeren en produceren. Internationale initiatieven, waaronder het Parijse klimaatakkoord van 2016, proberen het gedrag van mensen en bedrijven te beïnvloeden. Ondernemingen worden steeds vaker publiekelijk ter verantwoording geroepen voor hun aandeel in de klimaatverandering en de schade die dit tot gevolg heeft. Het rechtsstelsel wordt daarbij ingezet, zoals blijkt uit de zaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen Shell. De rechtbank oordeelde dat Shell op grond van ongeschreven zorgvuldigheidsnormen verplicht is om via het concernbeleid van de Shell-groep te zorgen voor CO2-reductie van de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers.

Milieudefensie heeft ook aangekondigd actie te ondernemen tegen ING Bank met betrekking tot het klimaatbeleid van de bank. In het buitenland worden bestuurders zelfs geconfronteerd met persoonlijke aansprakelijkheidsstellingen. Zo heeft de Britse milieurechtenorganisatie ClientEarth in 2023 een juridische procedure tegen de 13 bestuurders van Shell aangespannen.

De rol van bedrijfsjuristen is cruciaal in deze context. Zij kunnen een onmisbare schakel vormen bij het integreren van Environmental, Social, and Governance (ESG) overwegingen in de bedrijfsorganisatie. ESG-criteria zijn van toenemend belang voor investeerders, klanten en andere belanghebbenden. Bedrijfsjuristen kunnen helpen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid dat rekening houdt met duurzaamheid, ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast kunnen zij adviseren over juridische risico’s en compliance met betrekking tot ESG-aspecten.

Kortom, de bedrijfsjurist speelt een essentiële rol in het bevorderen van duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Door ESG-integratie te ondersteunen, dragen zij bij aan een positieve impact op mens, milieu en maatschappij.

Het Parijse klimaatakkoord van 2016 heeft als doel de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius boven pre-industriële niveaus. : Rechtbank Den Haag, 26 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5339. : Bron: ClientEarth, “ClientEarth launches legal action against Shell directors over climate change,” 2023.

Lees hier de volledige publicatie in de Bedrijfsjurist.

Terug
De bedrijfsjurist als onmisbare schakel