1 min read
Gewone rechter onbevoegd vanwege ICC-arbitrageovereenkomst
19 June 2022

Als een gedaagde beperkt verweer voert en de eiser krijgt zijn vorderingen toegewezen, kunnen de verplichtingen tot vergoeding van proceskosten overlappen. De rechter kan dan hoofdelijke aansprakelijkheid opleggen aan beide gedaagden voor de kosten van de dagvaarding en mondelinge behandeling. Alleen de actievere gedaagde moet de kosten voor incidenten vergoeden als de beslissing daarover wordt aangehouden tot het oordeel in de hoofdzaak. Hoofdelijkheid is alleen van toepassing als er een verplichting bestaat tot vergoeding van dezelfde kosten, vergelijkbaar met art. 6:102 BW.

Gewone rechter onbevoegd vanwege ICC-arbitrageovereenkomst

In een zaak tussen Verburg Audio B.V. en Harman International Industries Incorporated (Harman Inc.) heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat de gewone rechter onbevoegd is. Partijen hadden een ICC-arbitrageovereenkomst in Duitsland gesloten, die voorzag in een deskundigenbericht vóór een inhoudelijk debat in de arbitrage. Op grond van de Nederlandse arbitragewet kan de gewone rechter daarom geen bevoegdheid aannemen.

Lees hier de volledige publicatie van JBPr 2023-11.

Terug
Gewone rechter onbevoegd vanwege ICC-arbitrageovereenkomst