Onderwijsrecht
Van Doorne staat onderwijsorganisaties en overheden bij in de beantwoording van strategische en juridische vraagstukken. Het team van Van Doorne bestaat uit nauw samenwerkende, gespecialiseerde juristen uit verschillende disciplines. 

Kennisportfolio

Wij hebben veel te maken met bestuursoverdrachten, fusies, splitsingen en interne structurering. Daarbij werken wij vanuit een breed spectrum van relevante expertises, met een focus op sectorale (onderwijs)wetgeving, fiscaal-, arbeids- en civielrecht. Daarnaast houden wij ons veel bezig met vraagstukken op het gebied van samenwerking, governance en de onderlinge verhoudingen tussen bestuurders, toezichthouders (intern en extern), medezeggenschap en onderwijshuisvesting. Wij hebben ruime kennis op het gebied van integriteit en ethiek, en hebben ook vaak te maken met visitaties en accreditaties van opleidingen, subsidies NWO, KNAW en overige kennisinstituten, penvoerderschappen en vragen omtrent bekostigingsvoorwaarden voor onderwijs en onderzoek.

Begrip voor uitdagingen

Van Doorne heeft jarenlange ervaring met het bijstaan van bekostigde en niet-bekostigde onderwijsorganisaties, in de gehele sector: van kinderopvang en basisonderwijs, tot middelbaar, beroeps, hoger en wetenschappelijk onderwijs. De experts in ons Onderwijsrecht team hebben inzicht in de politiek-bestuurlijke trends en de beleidscycli en zijn op de hoogte van de maatschappelijke uitdagingen waar u mee te maken heeft. Wij worden ingeschakeld door onder andere instellingen, overheden en koepelorganisaties.