Jan Roeland
Advocaat-fiscalist | Partner

Jan is een zeer ervaren en internationaal aanbevolen specialist op het gebied van fiscaal recht. Jan adviseert over de fiscale aspecten in de (internationale) vastgoedpraktijk, de (internationale) fusie- en overnamepraktijk inclusief interne reorganisaties, en de fiscale aspecten van carried interest beloningen. Daarnaast heeft Jan een traditionele (internationale) fiscale adviespraktijk. Samen met zijn (civiele) ondernemings- en/of vastgoedrecht collegae adviseert Jan over de fiscale aspecten die zich voordoen binnen de hiervoor genoemde aandachtsgebieden. In dat verband is Jan een expert in het combineren van de vennootschaps-, inkomsten-, loon-, overdrachts- en omzetbelastingaspecten in één geïntegreerd fiscaal en civiel advies.

Expert. Passievol. Enthousiast. Helder en bondig. Buitengewoon betrokken.