1 min read
Mark-up Pensioenwet 2024
4 June 2024

De Nederlandse pensioenwetgeving is volop in beweging. De Wet toekomst pensioenen trad op 1 juli 2023 in werking. Inmiddels is de eerste wijzigingswetgeving, waaronder de Wet toezeggingen pensioenonderwerpen, aangekondigd. De Wet toekomst pensioenen wijzigt de Pensioenwet ingrijpend.

Het pensioenteam van Van Doorne heeft, net als in voorgaande jaren, ook nu weer een mark-up van de Pensioenwet samengesteld. Hierin is de toekomstige pensioenwetgeving, zoals die blijkt uit (concept-)wetsvoorstellen, verwerkt tegen de actuele stand van 4 juni 2024.

Door middel van kleuren en cursiveringen wordt aangegeven welke wet, welk wetsvoorstel en welk conceptwetsvoorstel op termijn een wijziging ondergaat. Zo worden de laatste en belangrijkste ontwikkelingen in de pensioenwetgeving direct inzichtelijk!

Download hieronder uw exemplaar. Heeft u vragen? Ons pensioenteam staat voor u klaar.

Van Doorne mark-up Pensioenwet 2024

Terug
Mark-up Pensioenwet 2024