1 min read
Samenloop van vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage door zorgverzekeraars en fiscale regelingen van de rijksoverheid, hoe zit dat precies?
9 April 2020

Fase 1 continuïteitsbijdrage-regeling: vooruitbetaling in april

Samenloop van vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage door zorgverzekeraars en fiscale regelingen van de rijksoverheid, hoe zit dat precies?

Continuïteitsbijdrage-regeling en vooruitbetaling

Vanwege de coronacrisis heeft Zorgverzekeraars Nederland (“ZN“) in de brief van 5 april 2020 een continuïteitsbijdrage-regeling geïntroduceerd voor zorgaanbieders. De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor alle gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan corona-patiënten, en zorg verlenen die valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage worden nog uitgewerkt.

Onderdeel van de continuïteitsbijdrage-regeling is de mogelijkheid tot vooruitbetaling daarvan in april 2020. Hiervoor zijn al wel voorwaarden uitgewerkt, zie daarvoor de bijlage van de brief. De vooruitbetaling is bedoeld voor zorgaanbieders die niet kunnen wachten tot de eerste uitbetaling van de continuïteitsbijdrage in mei en geldt alleen voor zorgaanbieders in het kader van eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg. Zorgaanbieders uit andere branches die op korte termijn financiële problemen verwachten, kunnen contact opnemen met hun primaire zorgverzekeraar. 

Fiscaliteit en vooruitbetaling

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage is dat de zorgaanbieder geen beroep doet op de rijksregelingen naar aanleiding van het coronavirus. In uitzondering hierop biedt de vooruitbetaling wel ruimte voor een beroep op:

  • rijksregelingen voor het deel van zorgkosten dat niet wordt vergoed op basis van de zorgverzekering en/of de aanvullende ziektekostenverzekering en
  • rijksregelingen voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars
  • fiscale regelingen

Welke fiscale regelingen zijn voor zorgaanbieders interessant?

Het is dus mogelijk vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage te combineren met een beroep op fiscale regelingen. De fiscale steunmaatregelen die het kabinet heeft genomen zijn onverkort van toepassing op zorgaanbieders. Voor zorgaanbieders is de mogelijkheid uitstel van betaling te verkrijgen voor (naheffings)aanslagen loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting interessant. De zorgaanbieder kan hiertoe als belastingplichtige een verzoek indienen bij de Belastingdienst via een online tool. Door middel van deze tool kan eenvoudig voor alle soorten belastingen in één keer uitstel van betaling worden aangevraagd. Voor meer informatie over de economische en fiscale stimuleringsmaatregelen verwijzen we graag naar ons artikel hierover in onze kennisbank.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft het ministerie van Financiën een aanbod gedaan om mee te denken over belastingmaatregelen vanwege corona en in dat kader al een aantal voorstellen gedaan. Daarbij is ook gevraagd om aandacht voor (btw-druk bij) uitwisseling van personeel en goederen die nodig zijn bij de bestrijding van corona. Het is nog even afwachten wat hiervan terecht komt voor zorgaanbieders.

Resumerend 

Zorgaanbieders die een beroep willen doen op vooruitbetaling doen er goed aan op korte termijn te kijken of ze de geboden fiscale mogelijkheden willen of zelfs moeten benutten. Dat kan zonder dat dit gevolgen heeft voor een beroep op vooruitbetaling door zorgverzekeraars.

We komen bij u terug met een update over fase 2 van de continuïteitsbijdrage-regeling, die van start gaat in mei.