1 min read
AP positief over rol FG’s in ziekenhuizen
25 June 2019

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn Functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s) in ziekenhuizen goed op weg om zich een volwaardige positie te verwerven.

FG’s hebben een ‘onmisbare rol’ in de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als adviseur en toezichthouder op het gebied van privacy. Deze vervullen ze tot nu toe goed, blijkt uit een verkennend onderzoek van de AP naar het functioneren van FG’s in een aantal ziekenhuizen. Wel kunnen vooral kleinere ziekenhuizen zich nog verbeteren door meer schriftelijke waarborgen door te voeren.

Door medisch-technologische ontwikkelingen en digitalisering wordt de rol van de FG binnen ziekenhuizen alleen maar groter, constateert de AP. Ziekenhuizen zijn zelf verantwoordelijk voor de bescherming van patiëntgegevens: ‘accountability’ is een belangrijk uitgangspunt van de AVG.

Daarom doet de AP een aantal belangrijke aanbevelingen voor een effectieve FG aan zowel de raden van bestuur van ziekenhuizen als hun FG’s, die relevant zijn voor de hele ziekenhuisbranche en daarbuiten. De AP heeft deze aanbevelingen ook verwerkt in een poster, die als PDF te downloaden is.

Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u bij ons Zorg & Life Sciences Team (contact Willemien Bischot) en ons Privacy Team (contact Elisabeth Thole) terecht.