1 min read
Informatieverzoek naar medische informatie patiënt geen schending van privacy
29 March 2019

Recent zijn Kamervragen gesteld over privacyregels die gelden voor de Belastingdienst. Een van de vragen ging over het opvragen van medische informatie bij artsen. De vraag was of de Belastingdienst contact mag opnemen met een arts ter controle van de door zijn patiënt bij de Belastingdienst aangeleverde medische gegevens.

De staatssecretaris antwoordde dat in dat geval geen sprake is van onrechtmatige privacyschending. De privacy van de patiënt wordt al voldoende gewaarborgd door het verschoningsrecht waar artsen zich op kunnen beroepen. De arts moet zelf afwegen of hij verstrekking van informatie moet weigeren vanwege zijn medisch beroepsgeheim. Daarmee volgt de staatssecretaris de lijn in de jurisprudentie en literatuur over dit vraagstuk.

De staatssecretaris geeft aan dat het niet voor de hand ligt om dergelijke vragen te verbieden. Er zijn namelijk situaties denkbaar waarin de patiënt toestemming geeft aan zijn arts om bepaalde informatie te verstrekken.

In de praktijk is dit ook een relevant aandachtspunt als toezichthouders – zoals bijvoorbeeld de IGJ – verzoeken om informatie die valt onder de geheimhoudingsplicht van een arts. 

Dus artsen, opgelet! Vragen staat vrij, maar antwoorden niet. Als verzocht wordt om verstrekking van patiëntgegevens, is het ter eigen beoordeling of deze informatie onder het medisch beroepsgeheim valt en of verstrekking moet worden geweigerd. En zelfs als de patiënt toestemming heeft gegeven, moet een eigen afweging worden gemaakt of het in het belang is van de patiënt toch een beroep op het verschoningsrecht te doen.

De beantwoording van de Kamervragen leest u hier. Voor meer informatie over het medisch beroepsgeheim kunt u contact opnemen met Willemien Bischot of Marieke Bettelheim.