1 min read
Aanvullende fiscale maatregelen voor de zorgsector aangekondigd
16 April 2020

Update 15 mei 

Staatssecretaris Vijlbrief kondigde in een nieuwe kamerbief van 14 april 2020 tijdelijke btw-maatregelen aan vanwege de coronacrisis. Uitleen van zorgpersoneel zal – onder beperkte voorwaarden – buiten de heffing van btw blijven, ongeacht wie de uitlener is. Daarnaast zullen gratis verstrekkingen van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen geen invloed hebben op de aftrek van inkoop-btw van de verstrekker. De staatssecretaris kondigt nu in een nieuwe kamerbrief van 13 mei 2020 aan dat, met ingang van 25 mei 2020 tot 1 september 2020, het nultarief zal worden toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes.

De inzet van zorgpersoneel en de aanwezigheid van voldoende medische hulpmiddelen is tijdens de coronacrisis zeer noodzakelijk. Daarom wordt, meer dan normaal het geval is, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Dit gebeurt niet alleen door zorginstellingen, -inrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven die zorgpersoneel kunnen uitlenen zoals uitzendbureaus. Daarnaast verstrekken ondernemers gratis specifieke medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen.

Het is ongewenst dat de btw-regels voor de uitleen van personeel en de gratis verstrekking van de hulpmiddelen in de huidige crisis leiden tot extra financiële en/of administratieve lasten. Daarom heeft de Europese Commissie een vrijstelling van invoerrechten en btw geregeld voor de invoer van goederen die nodig zijn in de bestrijding van het coronavirus.

Daarnaast worden de volgende tijdelijke maatregelen getroffen. Deze maatregelen kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 16 maart 2020 en zullen gelden tot 16 juni 2020 (3 maanden).

  1. De uitleen van zorgpersoneel blijft buiten de heffing van btw, ongeacht wie de uitlener is. Wel gelden enkele voorwaarden om te verzekeren dat het btw-voordeel van de goedkeuring ook daadwerkelijk bij de zorginstelling of zorgverlener terecht komt, namelijk (i) de inlener moet een zorginstelling of zorginrichting zijn die de btw-vrijstelling toepast (ii) de uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een kostenvergoeding van maximaal 5% en (iii) er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt. Deze maatregel heeft geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Dit betekent bijvoorbeeld dat een uitlener die normaal gesproken voor de btw belaste prestaties levert en daardoor de inkoop-btw kan aftrekken, hij deze inkoop-btw ook nu kan blijven aftrekken.
  2. Gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen heeft geen gevolgen voor de aftrek van de inkoop btw van de verstrekker. Hierdoor kan bijvoorbeeld, net als bij punt 1, een ondernemer die normaal gesproken voor de btw belaste prestaties levert en daardoor de inkoop-btw kan aftrekken, deze inkoop-btw ook in geval van dergelijke gratis verstrekkingen aftrekken. De aftrek van de inkoop btw op kosten van de gratis medische hulpmiddelen wordt bepaald op basis van de reguliere bedrijfsactiviteiten van de ondernemer. De gratis verstrekking van de hulpmiddelen wordt niet als reguliere bedrijfsactiviteit beschouwd.

Daarnaast heeft het kabinet besloten het nultarief toe te zullen passen op de binnenlandse verkoop van mondkapjes met ingang van 25 mei 2020 tot 1 september 2020. Bij de aanschaf van mondkapjes zal de komende maanden dan ook geen btw meer in rekening worden gebracht. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (zowel medisch als niet-medisch) en voor alle verkopen. Op dit moment valt de levering van mondkapjes nog onder het normale btw-tarief van 21%. De bedoeling van deze maatregel is mondkapjes goedkoper te maken. Toepassing van het nultarief betekent overigens dat de verkoper zijn recht op aftrek van voorbelasting behoudt. Dit betekent dat ondernemers de btw die zij bij aanschaf betalen, nog wel kunnen verrekenen in de btw-aangifte.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht? Dan kunt u terecht bij Willemien Bischot, Rob de Win en Corine Vernooij.