1 min read
Luister nu: Zorg & Life Sciences Podcast
4 December 2020

Van Doorne lanceert de Zorg & Life Sciences podcast. Met dit nieuwe communicatiemiddel komen we tegemoet aan de toenemende vraag van cliënten en relaties om op een eenvoudige en fijne manier op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, waar en wanneer het hen uitkomt.

Ontzorgen met podcasts

Initiatiefnemer en presentator Cees Jan de Boer: “We willen met deze podcasts mensen in de sector Zorg & Life Sciences ontzorgen op juridisch vlak. In plaats van een middag vrijmaken om naar een seminar te gaan, is het veel makkelijker om een podcast te luisteren onderweg of tijdens het sporten. Alle onderwerpen die relevant zijn voor de Zorg & Life Sciences sectoren komen aan bod. Zo gaan we in nieuwe afleveringen in op bijvoorbeeld in op de Wet Zorg en Dwang, de nieuwe hulpmiddelenverordening en de Wet Normering Topinkomens.”

De podcasts zijn te beluisteren op onze website, maar ook via bekende kanalen als SoundCloud, Spotify en iTunes.

Podcast #9: Zorg & IT

In deze aflevering schuift IT-advocaat Louis Jonker aan in de (virtuele) studio. Samen met Cees Jan de Boer bespreken zij zorgspecifieke IT-vraagstukken, waar veel gevoeligheden om de hoek komen kijken. “De IT-markt in de zorg is nog lang niet zo volwassen als in andere sectoren”, volgens Jonker. Luister nu waarom hij dat vindt.

Podcast #8: Waarom het pensioenakkoord zo belangrijk is voor de zorg

Het Pensioenakkoord zet het pensioenstelsel flink op zijn kop. Waarom is dit pensioenakkoord zo belangrijk voor de zorg? Specialist Sijbren Kuiper legt het uit in deze Van Doorne podcast Zorg & Life Sciences

Podcast #7: Relevante wijzigingen nieuwe Wmcz 2018

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) wordt per 1 juli 2020 ingetrokken en vervangen door de Wmcz 2018. De nieuwe wet beoogt cliëntenraden een sterkere positie te geven. In deze podcast bespreken Cees Jan de Boer en Corine Vernooij onder andere de wijzigingen die relevant zijn voor zorgaanbieders die een of meerdere cliëntenraden hebben.

Download e-boek Artikelsgewijze toelichting Wmcz 2018

Hoe zorgen ziekenhuis en MSB dat een gedeelde cliëntenraad goed functioneert? Moet een trombosedienst een cliëntenraad hebben? Wat betekent de “inspraak” uit artikel 2 Wmcz 2018 in de praktijk voor een zorgaanbieder? Modellen voor reglementen zijn via de brancheverenigingen inmiddels beschikbaar maar geven natuurlijk niet op alle vragen een antwoord.

Omdat het Team Zorg & Life Sciences van Van Doorne kennisdeling hoog in het vaandel hebben staan, hebben wij besloten voor de praktijk een document op te stellen met een artikelsgewijze toelichting op de Wmcz 2018 op basis van parlementaire stukken. Uitzoeken wat met een artikel precies is bedoeld – en wat niet – wordt zo een stuk eenvoudiger.

Lees meer »

Podcast #6: Mark Kramer (UMC): “Deze crisis is een blessing in disguise

In deze speciale podcast ontvangt host Cees Jan de Boer samen met Willemien Bischot prof. dr. Mark Kramer, lid van de raad van bestuur van het Amsterdam UMC. Kramer vertelt uitvoerig over de heftige start van 2020 en gaat in op de vraag hoe de zorg er eind dit jaar uit zal zien. “Deze crisis is een ‘blessing in disguise'”, aldus Kramer. Luister nu waarom hij dit vindt in onze podcast.

Podcast #5: Nieuwe Europese verordeningen MDR en IVDR

Na 3 jaar overgangsperiode wordt in mei dit jaar (mogelijk door corona met een jaar uitgesteld – uitsluitsel uit Europa volgt nog) de medische hulpmiddelenverordering (MDR) van kracht. Over 2 jaar geldt dit voor de verordening voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVDR). Wat gaat er allemaal veranderen en waar moet nu actie op worden ondernomen? Zorg & Life Sciences-advocaat en partner van Van Doorne Dimitri van Hoewijk bespreekt de ontwikkelingen met podcasthost Cees Jan de Boer.

Podcast #4: Vennootschapsbelasting in 2020

De Vennootschapsbelasting (Vpb) in 2020: fiscalist Danielle Westerhoff en advocaat Nick Suurmond gaan met host Cees Jan de Boer uitgebreid in op de veranderingen voor de zorgsector en het Belastingplan 2020.

Podcast #3: Wet normering topinkomens (WNT)

Host Cees Jan de Boer ontvangt in deze derde podcast advocaat Corine Vernooij. Zij bespreken de Wet normering topinkomens en vertellen over de 3 WNT-thema’s die in 2020 veelvuldig voorbij zullen komen: de gemaximaliseerde bezoldigingsmaxima, het overgangsrecht en Wetsvoorstel tegengaan ontwijking en versterking toepassing in de zorgsector.

Podcast #2: De Discussie Doorleverplicht

Host Cees Jan de Boer ontvangt in deze tweede podcast partner Willemien Bischot. Deze keer bespreken zij een onderwerp uit het nieuws, de doorleverplicht: de combinatie van een omzetplafond met een acceptatieplicht. De hamvraag: is de doorleverplicht een redelijke voorwaarde?

Podcast #1: Wat u moet weten over de WAB

In deze eerste aflevering ontvangt host Cees Jan de Boer in zijn studio arbeidsrechtadvocaat Steven Sterk. Samen gaan ze in op Wet Arbeidsmarkt in Balans ofwel de WAB en wat dit betekent voor de zorgsector. Zo wordt onder andere gesproken over de transitievergoeding, geldend vanaf 1 januari 2020.