1 min read
Private equity in de zorg, een mijnenveld? Willemien Bischot en Dimitri van Hoewijk in tijdschrift Ondernemingsrecht
19 November 2020

Private investeringen in de zorg nemen gestaag toe. Naast kapitaal brengen investeerders kennis en ervaring waardoor de sector zich verder kan ontwikkelen. Private investeringen in de zorg roepen ook vragen op en de vrees bestaat voor afname van kwaliteit van zorg ten gevolge van drang naar winst. Daarom gelden voor zorginstellingen specifieke regels. De focus ligt daarbij op zeggenschap en winstuitkering; onderwerpen met voor investeerders ingrijpende gevolgen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de goedkeuringsrechten van het toezichthoudend orgaan en de medezeggenschap van cliënten. Ook wordt aandacht besteed aan de winstuitkering, belangenverstrengeling, normering van bezoldiging en het fusietoezicht. De regulatoire impact op private investeerders hangt mede af van de subsector. 

Ondanks de soms knellende wet- en regelgeving kunnen private investeringen zowel aan de aandeelhouders als aan de zorg ten goede komen. Daarbij moeten investeerders rekening houden met voortdurende aandacht van regelgevers en externe toezichthouders. Tegelijk moeten regelgevers en externe toezichthouders zich realiseren dat zij een consistent en op ratio in plaats van emotie gebaseerd beleid zullen moeten voeren als zij willen dat de zorg voor private investeerders interessant blijft.

Willemien Bischot en Dimitri van Hoewijk schreven een bijdrage over private equity in de zorg voor het themanummer Private Equity van het tijdschift Ondernemingsrecht. Via onderstaande download is het in zijn geheel te lezen.