1 min read
Update: Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is recent aangenomen door de Tweede Kamer
29 January 2020

Gister heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit wetsvoorstel lag al sinds 2016 bij de Tweede Kamer (maar werd nadien wel substantieel gewijzigd met de nota van wijziging uit november 2018). Het wetsvoorstel voorziet in een aantal belangrijke wijzigingen voor alle stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen en op bepaalde punten codificatie van reeds bestaande praktijk. Door een aantal wetsartikelen dat nu alleen van toepassing is op de BV en de NV te ‘verplaatsen’ naar het algemene gedeelte van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, worden diverse regelingen ook van toepassing op de voornoemde rechtspersonen.

Enkele wijzigingen die met het wetsvoorstel worden voorgesteld:

  • de mogelijkheid tot het instellen van een one-tier board voor alle rechtspersonen;
  • de invoering van een tegenstrijdig belang regeling voor alle rechtspersonen op grond waarvan een bestuurder of commissaris met een tegenstrijdig belang niet mag deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming over het betreffende onderwerp; en
  • de introductie van een wettelijke basis voor het instellen van de raad van toezicht voor de stichting en de vereniging.

Het wetsvoorstel is 28 januari jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Het is nog onbekend wanneer de wet in werking treedt, mede gelet op het nog te doorlopen traject in de Eerste Kamer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemien Bischot, Dimitri van Hoewijk en Corine Vernooij.