1 min read
Bezoldigingsmaxima 2023 voor topfunctionarissen in de zorgsector bekend
30 November 2022

De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft recent de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen werkzaam in de zorg en jeugdhulpsector voor 2023 bekend gemaakt.

De Wet normering topinkomens (WNT) normeert de bezoldiging van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke of semipublieke taak. Op grond van de WNT bestaat onder andere de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp (Regeling). Deze regeling kent specifieke bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen werkzaam in de zorg en jeugdhulp.

Op grond van de Regeling moeten zorginstellingen worden ingedeeld in een klasse. De bij die klasse behorende bezoldiging is het maximum voor topfunctionarissen. Het bezoldigingsmaximum voor de hoogste klasse (V) is gelijk aan het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2023 dat is vastgesteld op € 223.000. Voor klasse IV geldt per 1 januari 2023 een bezoldigingsmaximum van € 205.000, voor klasse III € 182.000, voor klasse II € 151.000 en voor klasse I € 124.000. Dit komt neer op een verhoging van circa 2,9% ten opzichte van de bezoldigingsmaxima in 2022.

Begin september jl. maakte de Minister de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (in de praktijk ‘interimmers’ genoemd) voor 2023 bekend. Deze maxima gelden ook voor interimmers in de zorgsector.

Wilt u meer weten over de nieuwe bezoldigingsmaxima of de WNT in het algemeen, neem dan contact op met Willemien Bischot of Lieke Bartelsman.