1 min read
Bezoldigingsmaxima 2021 voor topfunctionarissen in de zorgsector bekend
16 November 2020

De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft onlangs de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen werkzaam in de zorg en jeugdhulpsector voor 2021 bekend gemaakt.

De Wet normering topinkomens (WNT) normeert de bezoldiging van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke of semipublieke taak. Op grond van de WNT bestaat onder andere de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp (Regeling). Deze regeling kent specifieke bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen werkzaam in de zorg en jeugdhulp.

Op grond van de Regeling moeten zorginstellingen worden ingedeeld in een klasse. De bij die klasse behorende bezoldiging is het maximum voor topfunctionarissen. Het bezoldigingsmaximum voor de hoogste klasse (V) is per 1 januari 2021 € 209.000. Voor klasse IV geldt per die datum een bezoldigingsmaximum van € 193.000, voor klasse III € 170.000, voor klasse II € 141.000 en voor klasse I € 116.000. Dit komt neer op een verhoging van circa  3,8% ten opzichte van de bezoldigingsmaxima in 2020.

De Minister heeft bij bekendmaking van de nieuwe bezoldigingsmaxima de werkgevers in overweging gegeven om gematigd om te gaan met de nieuwe bezoldigingsmaxima. Reden daarvoor is dat de indexering van de bezoldigingsmaxima voor 2021 is vastgesteld op basis van de ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor de overheid in 2019. Deze indexering staat volgens de Minister in contrast met de verwachte economische ontwikkeling als gevolg van de COVID-19 uitbraak.

In oktober jl. maakte de Minister de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (in de praktijk ‘interimmers’ genoemd) voor 2021 bekend. Deze maxima gelden ook voor interimmers in de zorgsector.

Wilt u meer weten over de nieuwe bezoldigingsmaxima of de WNT in het algemeen, neem dan contact op met Willemien Bischot of Corine Vernooij.