1 min read
Populisme en protectionisme in de zorg Willemien Bischot en Cees Jan de Boer in Skipr
24 February 2020

Minister De Jonge neemt maatregelen tegen fusies in de zorg. De vraag is of deze wel nodig zijn en of ze niet onnodig remmend werken daar waar fusies wel voordelen voor de zorg hebben.

Op 18 februari publiceerde minister De Jonge een brief waarin hij 2 maatregelen aankondigt om fusies in de zorg tegen te gaan:  

1.            Fusies waarbij zorginstellingen betrokken zijn met aanmerkelijke marktmacht worden verboden tenzij (i) de fusie substantiële voordelen heeft voor patiënten die zwaarder wegen dan de nadelen van de fusie of (ii) de fusie nodig is om een faillissement af te wenden.

2.            Als er een lopende maatregel van IGJ bij een zorginstelling is, dan neemt de ACM een fusiemelding niet in behandeling.  

Deze maatregelen acht de minister nodig omdat hij vindt dat er risico’s zijn verbonden aan fusies in de zorg. Hij ziet overigens ook voordelen; fusies kunnen leiden tot betere zorg. In algemene zin is die analyse natuurlijk juist. Elk voordeel heeft nou eenmaal zijn nadeel. Dat geldt voor fusies, maar evengoed voor samenwerking. Daarom is het goed dat het kaf van het koren wordt gescheiden en dat fusies boven bepaalde drempels nu worden beoordeeld door de NZa en ACM.

Lees het hele blog van Willemien Bischot en Cees Jan de Boer op Skipr.