1 min read
WNT update: algemeen bezoldigingsmaximum en bezoldigingsmaximum voor interim-topfunctionarissen voor 2020 vastgesteld
15 October 2019

Op 1 oktober jl. heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het algemene bezoldigingsmaximum van de Wet normering topinkomens (WNT) voor 2020 vastgesteld op € 201.000,-. Daarnaast heeft de minister de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor 2020 vastgesteld. 

De normering voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking bestaat voor de eerste twaalf kalendermaanden van de functievervulling uit twee onderdelen.  Er geldt een maximum uurtarief en een absoluut maximum op basis van het aantal kalendermaanden waarin is gewerkt. Het maximum uurtarief voor 2020 is vastgesteld op € 193,-. Voor het absoluut maximum wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste zes maanden waarin gewerkt wordt en de daarop volgende zes maanden. Voor de eerste zes maanden geldt voor 2020 een maximum van € 26.800,- per maand. Voor de volgende zes maanden geldt een maximum van € 20.300,- per maand. Na twaalf kalendermaanden is het algemene bezoldigingsmaximum of het sectorale bezoldigingsmaximum (zie hierna) van toepassing.

Op grond van de WNT bestaan voor de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en cultuur specifieke sectormaxima. De sectormaxima voor 2020 worden uiterlijk november 2019 vastgesteld.

Wilt u meer weten over de nieuwe bezoldigingsmaxima of de WNT in het algemeen, neem dan contact op met Willemien Bischot of Corine Vernooij.