Waarmee kunnen wij u helpen?

  Fusies & Overnames

  Ons team van fusie- en overnamespecialisten helpt cliënten bij een breed scala aan strategische combinaties en investeringstrajecten. Onderscheidend vanwege kleine, wendbare teams die begrijpen wat er speelt in de markten waarbinnen cliënten opereren.

  Sterke reputatie vanwege specialisatie

  Van Doorne is een bekende naam in de Nederlandse markt voor fusies en overnames. Ons kantoor heeft een belangrijke rol gespeeld in een aantal van de meest aansprekende transacties in de Nederlandse markt en wordt alom gewaardeerd voor de breedte van haar fusie- en overnamepraktijk.

  Het team adviseert nationale en internationale ondernemingen, investeerders en banken bij fusies en overnames, private equity-investeringen en management participaties, strategische samenwerkingsverbanden en kapitaalmarkttransacties, net als bij herstructureringen en reorganisaties. Wij koppelen transactiekracht aan de juridische expertise binnen onze kernsectoren.

  Private equity en technologie

  Een aantal teamleden heeft zich ontwikkeld tot trusted advisor van managementteams van overnamekandidaten in (grotere) private equity-transacties.

  Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en de aanwezige focus op en ervaring met technologiebedrijven en –sectoren, waarbinnen (technologische) innovatie en disruptie een rol spelen, zijn wij zeer actief betrokken bij investeringstrajecten van start-ups en scale-ups.

  Cliënten hebben ons geïnspireerd om een speciale Transactions in Tech samenwerking aan te gaan: een geïntegreerd, multidisciplinair team dat zich helemaal richt op transacties en investeringstrajecten bij technologiebedrijven.

  Meer informatie

  Wij treden ook regelmatig op als adviseur van raden van commissarissen of andere stakeholders bij kapitaalmarkttransacties, in het bijzonder bij openbare biedingen en voorgenomen beursgangen.

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze aanpak bij dit thema? Dan kunt u contact opnemen met Onno Boerstra.