Funds & Investment Management
Van Doorne’s Funds & Investment Management praktijk biedt een full-service propositie op het gebied van vermogensbeheer aan (fonds)managers en (institutionele) investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Ons geïntegreerde team van advocaten, belastingadviseurs en notarissen combineert de relevante expertise op het gebied van fiscaliteit, ondernemingsrecht, financieel toezicht, finance en vastgoed met diepgaande kennis van de sector.

Fondsstructurering  

Onze dienstverlening bestrijkt alle voornaamste asset classes, omvat zowel retail beleggingsfondsen (UCITS en non-UCITS) als alternatieve beleggingsfondsen en betreft zowel het opzetten van fondsen alsook advisering gedurende de gehele life cycle van het fonds. 

Fondsinvesteringen  

Dit betreft onder meer de beoordeling van en het onderhandelen over beleggingen door potentiële investeerders, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, in beleggingsfondsen. 

Beleggingsdienstverlening 

Dit ziet op het opstellen van en adviseren over overeenkomsten tussen investeerders (zoals pensioenfondsen, verzekeraars en fondsmanagers) en dienstverleners (zoals vermogensbeheerders en custodians), zoals: 

  • discretionaire vermogensbeheerovereenkomsten (of IMA’s); 
  • fiduciaire / integrale vermogensbeheerovereenkomsten; en 
  • custody agreements. 

Financiële toezichtwet- en regelgeving 

De advisering betreft alle regels die relevant kunnen zijn in het kader van: 

  • beleggingsfondsen (AIFMD en UCITS); 
  • beleggingsdienstverlening (MiFID II / MiFIR); 
  • institutionele beleggers (onder meer waar het regels betreft die zien op de situatie  waarin een pensioenfonds of verzekeraar diensten aan een derde uitbesteedt) 
  • duurzaamheid (voornamelijk de regels uit hoofde van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Taxonomieverordering). 

Van Doorne’s Pensioenteam 

Van Doorne is dé partner van pensioenfondsen, pensioenverzekeraars, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties bij pensioenvraagstukken. Van Doorne heeft haar expertise op het gebied van Funds & Investment Management zoals hierboven beschreven gebundeld met de ervaring en de kennis uit andere rechtsgebieden en sectoren in ons geïntegreerde Pensioen Team.