Waarmee kunnen wij u helpen?

  Expertise

  ESG

  Van Doorne gaat verder met ESG

  Duurzaamheid in al zijn verschijningsvormen speelt een steeds prominentere rol in elke onderneming. Van Doorne adviseert haar cliënten al over Environment, Social & Governance ('ESG') gerelateerde zaken. In de toekomst streven wij ernaar de expertise van onze mensen verder in te zetten om de uitdagingen op het gebied van ESG samen aan te gaan. Wij geloven daarbij in een multidisciplinaire aanpak waarin samenwerking binnen Van Doorne en met de cliënt voorop staat.

  ESG bepaalt de toekomst

  Het staat als een paal boven water dat ESG steeds meer de boventoon voert op allerlei vlakken in onze maatschappij. Dat begint zich inmiddels ook te vertalen in voor ondernemingen relevante wetgeving en rechtspraak. 

  • Zo krijgen investeerders vaker te maken met Europese regelgeving op het gebied van duurzame beleggingen.
  • Financiële markten, vermogensbeheerders en ondernemingen hebben reeds te maken met ESG op grond van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.
  • Grote ondernemingen zullen vanaf 2023 op grond van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) niet-financiële prestaties (op het gebied van ESG) moeten rapporteren.
  • Vergelijkbare rapportageverplichtingen gaan gelden voor financiële instellingen op grond van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
  • En de rechtspraak blijft niet achter: de Nederlandse Staat en Shell is bijvoorbeeld te kennen gegeven door de rechter dat klimaatbelofte schuld maakt. 

  Dit levert nieuwe uitdagingen op voor u of uw bedrijf. Ook begrijpen wij dat bij ondernemingen zelf veelal de groeiende behoefte bestaat om maatschappelijk verantwoord(er) te ondernemen. ESG beperkt zich niet tot de board room en de compliance afdeling, maar strekt zich uit tot in de haarvaten van een onderneming zoals de inkoop van producten

  Wat kan Van Doorne voor u betekenen?

  Van Doorne staat voor interdisciplinaire samenwerking, zowel binnen Van Doorne als met de cliënt. Om op die manier tot afgewogen (proces)advies te komen met oog voor de kern van het vraagstuk en de betrokken onderneming. De beantwoording van een vraag over de financiering van een duurzaam energieproject vraagt namelijk niet alleen input van financieringsexperts maar ook van onze Energy, Industry & Renewables experts. Ons Fusies & Overnames team kan u helpen de ESG-aspecten van de over te nemen partij in kaart te brengen. Voor investeringen in innovaties kan binnen Van Doorne een beroep gedaan worden op onze expertise op het gebied van IE en IT

  Van Doorne blijft dichtbij

  Voor Van Doorne zelf is ESG een belangrijk thema. Wij zijn al jaren toonaangevend op verschillende gebieden binnen ESG. Lees hierover alles in ons maatschappelijk jaarverslag en op de pagina over het Pieter van Doorne fonds.

  Meer informatie

  ESG speelt op vele rechtsgebieden een rol. Via de links hieronder kunt meer lezen over de ESG werkzaamheden van onze expertteams: 

  • Lees meer over het werk van ons Social Entrepreneurship team in onze flyer
  • Ons Commercial team adviseert onder andere bedrijven over hun leveringsketen. Lees hier het recente artikel van Lisette Bieleveld en Femke Beelen over de richtlijn van de ACM voor duurzaamheidsclaims in de kledingindustrie.
  • Advies over duurzame aanbestedingen wordt gegeven vanuit onze experts in het Aanbestedingenteam. 
  • Van Doorne adviseert breed en diepgaand op het gebied van Vastgoed & Bouw waarbij het thema milieurecht een constant onderwerp is en in welke branche de laatste tijd steeds meer regelgeving is gaan gelden (denk bijvoorbeeld aan de verplichte energielabels). 
  • Ons (vastgoed)financieringsteam kan u adviseren over de laatste stand van zaken omtrent ESG in (de onderhandeling van) financieringsdocumentatie, lees hierover meer in het artikel van Babette Vos over duurzame vastgoedfinanciering. 
  • Ons Funds & Investment Management team adviseert beheerders van beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen en andere institutionele beleggers op het gebied van klimaatverandering, ESG-beleggingen en duurzaam ondernemen op het gebied van onder andere de SFDR, taxonomieverordering en de bijbehorende technical standards (RTS). 
  • Bij de advisering op het gebied van Overheid & Onderwijs komen met grote regelmaat milieuaspecten aan bod.