ESG
ESG wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Een goede implementatie van de verschillende ESG facetten binnen de organisatie stelt bedrijven in staat om tot lange termijn waardecreatie over te gaan, vertrouwen op te bouwen in de markt en reputationele en operationele risico's te beperken. Een actief ESG-beleid is niet langer een nice to have maar een must have.

Ons multidisciplinaire ESG-team, bestaat uit juristen met verschillende achtergronden en expertises, adviseert over een breed scala aan ESG-onderwerpen en verleent bijstand op het moment dat er handhaving of aansprakelijkstelling plaatsvindt. Dit omvat het identificeren van ESG-risico’s en -kansen, advies over duurzame financiering, business conduct, mensenrechten en naleving van bestaande en toekomstige wetgeving, maar ook procesvoering over ESG-gerelateerde onderwerpen, zoals duurzame procesvoering over klimaatverandering.

Sustainability en energietransacties

Door de (aankomende) ESG-verplichtingen moeten bedrijven, investeerders en overheden een grote verduurzamingsslag maken. Bij deze inspanningen lopen bedrijven aan tegen allerlei bekende maar ook nieuwe hindernissen, denk aan netcongestie, vergunningenproblematiek en gewijzigde wet- en regelgeving. Ook de noodzaak om bedrijfsprocessen om te schakelen van fossiele naar duurzame brand- en grondstoffen leidt tot de nodige uitdagingen. Partijen investeren in opwekking van hernieuwbare energie (zoals wind, zon, warmte, groene waterstof) en ontwikkelen nieuwe technieken zoals ondergronds opslag van CO2 (CCS) en grootschalige batterijopslag. Daarbij ontwikkelen we met elkaar nieuwe contracts-, toezichts- en samenwerkingsvormen om deze transitie gezamenlijk mogelijk te maken.

Corporate & Compliance

Met de ontwikkelingen rondom ESG komt er veel op ondernemingen en bestuurders af. Om duurzame lange termijn waardecreatie te bereiken zal het geheel van risico’s en beleidsmaatregelen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen moeten worden. In de praktijk betekent dit het herzien van bestaande governance- en compliance structuren om duurzaamheid te integreren en (toekomstige) risico’s te mitigeren. Denk hierbij aan het verstevigen van bestaande internal controls en het business conduct/compliance framework, het verbeteren van processen om tot een goede transparantie en verantwoording te komen, de positionering van ESG functie binnen de organisatie en het heroverwegen van de samenstelling van bestuursorganen en reporting lines. Mocht er uiteindelijk tot handhaving door een toezichthouder of autoriteit worden overgegaan, dan is het hebben van goed werkend en bestaand intern beleid de first line of defence.

Commercial contracting

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is in werking getreden en de Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is aangenomen. Deze richtlijnen hebben gevolgen voor ondernemingen en bestaande en nieuw te sluiten contracten. Wat gaan grote, middelgrote en kleinere bedrijven merken van de gevolgen van ESG-regelgeving? Hoe anticipeer je in brede zin op ESG-regelgeving die aanstaande is? Hoe inventariseer je voor welke contracten ESG-regelgeving relevant is? En als het contract eenmaal gesloten is, hoe hou je zicht op compliance en hoe richt je je contractmanagement in? Ons ESG-team biedt hierbij hands-on assistentie.

ESG-Litigation en Enforcement

ESG-Litigation neemt een grote vlucht en kent verschillende vormen; denk aan bekende zaken als Milieudefensie/Shell (reduceren CO2-emissies), Gemeenten/Chemours (PFAS vervuiling) of Fossielvrij Nederland tegen KLM (misleidende reclame). Ook op kleinere schaal zien wij de ESG-druk en risico’s op organisaties toenemen, bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheidsverslaggeving. Veel ondernemingen hebben behoefte aan een beter beeld van mogelijke ESG-litigation risico’s: ligt de onderneming onder een vergrootglas bij milieuorganisaties, hebben activiteiten van de onderneming (milieutechnische) gevolgen voor lokale bewoners of werknemers, of kan de onderneming worden aangesproken voor misstanden in de waardeketen? En kunnen bestuurders van de onderneming ook persoonlijk worden aangesproken? Daarnaast staat ESG ook bij de handhavende en opsporende autoriteiten hoog op de agenda.