Energierecht
De energiesector is divers en continu in beweging. Dat vraagt om een creatieve, innovatieve en flexibele aanpak van vraagstukken. Het Van Doorne Energy, Industry en Renewables team is multidisciplinair, praktisch en erop gericht om met gedegen kennis van de sector tot zulke oplossingen te komen.

Multidisciplinaire aanpak

Bij energievraagstukken gaan techniek, (commercieel) draagvlak (intern en extern) en juristerij hand in hand. Voor ons staan service en een goede samenwerking voorop en wij begrijpen dat andere afwegingen naast de juridische positie, van belang zijn. Met onze kennis van en ruime ervaring in de sector en onze nuchtere, praktische aanpak dragen wij werkbare oplossingen aan.

Bij Van Doorne werken de transactionele, regulatoire en procesrechtelijke experts samen in geïntegreerde teams. Waar nodig schakelen wij advocaten, fiscalisten en notarissen uit andere praktijkgebieden in, bijvoorbeeld voor financieringen of aanbestedingsvraagstukken. Dit verhoogt de kwaliteit van onze dienstverlening en is kostenefficiënt.

Sectorale wet- en regelgeving & Energietransitie

De sectorale wet- en regelgeving kent een korte houdbaarheidsdatum. Daar komt bij dat het tempo van de energietransitie wordt opgevoerd. Wij staan met onze multidisciplinaire teams midden in deze actualiteit en daardoor kunnen wij de kansen en beperkingen optimaal benutten. Dat resulteert in creatieve en praktisch toepasbare oplossingen.

Exploratie & Productie (olie, gas & mijnbouw)

Exploratie & productie blijven de komende decennia van belang. Wij adviseren en staan partijen bij rondom regulatoire vraagstukken, in transacties en in (arbitrale) procedures. Dit doen wij voor olie- en gasprojecten maar ook op het gebied van mijnbouw – bijvoorbeeld in investeringsarbitrage.

Energie distributie & Levering

Onze specialisten hebben ruime ervaring met het adviseren en het bijstaan van netbeheerders, grootzakelijke afnemers en energieleveranciers in alle mogelijke procedures. Ook adviseren wij frequent over regulering en hebben wij ruime ervaring met het opstellen van energie specifieke contracten.

Industrie

Vanzelfsprekend is energie voor de Nederlandse industrie cruciaal. Wij werken aan projecten op het gebied van energiebesparing en omschakeling naar duurzame energie zoals restwarmte en waterstof. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van EU-ETS, co-siting, CCS, grondposities, energiecontracten en milieu.

Energietransitie & Renewables

Wij adviseren marktpartijen en decentrale overheden bij de uitrol van hernieuwbare energieprojecten zoals stadswarmte; geothermie; warmte uit riool-, oppervlakte- en -drinkwater; en WKO. Ook werken wij geregeld voor vastgoedontwikkelaars met o.a. financieringsvraagstukken. Wij hebben ruime ervaring met bouwregelgeving en milieu- en omgevingsrechtelijke vragen.