Financieel Toezichtrecht
Financieel toezichtrecht is complex en constant in beweging. Wet- en regelgeving volgen elkaar snel op en worden regelmatig gewijzigd. Hierdoor krijgen partijen die actief zijn of worden op de financiële markten te maken met toenemende regeldruk. Dit heeft mogelijk ingrijpende gevolgen voor hun activiteiten en verdienmodellen. In dat snel veranderende landschap beschikt Van Doorne over een team met specialisten op het gebied van het financieel toezichtrecht. Zij zijn volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in (Europese en nationale) wet- en regelgeving, kennen de markt en spelen voortdurend in op nieuwe ontwikkelingen in de sector.

Ons vakgebied

Het team adviseert een groot aantal internationale en nationale cliënten, actief in de financiële sector. Het team begeleidt deze partijen bij vraagstukken op het gebied van Europees en nationaal financieel toezichtrecht, waaronder (de Nederlandse implementatie van) onder andere CRD/CRR, PSD/PSR, AIFMD, MiFID/MiFIR, Solvency II, AMLD, DORA, SFDR/CSRD (en duurzaamheidswetgeving in bredere zin), MiCAR, ECSPR en de Richtlijn Consumentenkrediet.

Daarnaast hebben wij kennis van en inzicht in de toezichtrechtelijke leidraden, waaronder de leidraden en standaarden gepubliceerd door EIOPA, EBA, ESMA, DNB, en de AFM. Dat geldt ook voor de industriestandaarden, zoals die van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Integrale benadering

Wij zien het als onze taak om de continue veranderingen binnen het financieel toezichtrecht voor onze cliënten in kaart te brengen en hen integraal op alle aspecten van het financiële toezichtrecht te adviseren. Daar verstaan wij ook de uitvoering, naleving en implementatie van aspecten van financieel toezichtrecht onder.

Onze dienstverlening omvat onder andere:

  • Het adviseren en begeleiden bij markttoegang van toetreders tot de kapitaalmarkt;
  • Het ondersteunen van cliënten bij contact met toezichthouders;
  • Het adviseren over de Nederlandse implementatie en interpretatie van Europese richtlijnen; en
  • Het adviseren omtrent actuele en toekomstige financiële regelgeving.

Ons toegewijde team richt zich op banken en non-bancaire financiers waaronder crowdfundingplatformen, fondsen en vermogensbeheerders, fintech’s en verzekeringen. Voorbeelden daarvan zijn financiële dienstverleners, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, pensioeninstellingen, (institutionele) investeerders, betaaldienstverleners- en elektronische geldinstellingen.