Waarmee kunnen wij u helpen?

  Expertise

  Funds & Investment Management

  Van Doorne’s Funds & Investment Management praktijk biedt een full-service propositie op het gebied van vermogensbeheer aan (fonds)managers en (institutionele) investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Ons geïntegreerde team van advocaten, belastingadviseurs en notarissen combineert de relevante expertise op het gebied van fiscaliteit, ondernemingsrecht, financieel toezicht, finance en vastgoed met diepgaande kennis van de sector.

  Onze services betreffen onder meer: 

  • Fondsstructurering – onze dienstverlening bestrijkt alle voornaamste asset classes, omvat zowel retail beleggingsfondsen (UCITS en non-UCITS) als alternatieve beleggingsfondsen en betreft zowel het opzetten van fondsen alsook advisering gedurende de gehele life cycle van het fonds.

  • Fondsinvesteringen – dit betreft onder meer de beoordeling van en het onderhandelen over beleggingen door potentiële investeerders, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, in beleggingsfondsen.

  • Beleggingsdienstverlening – dit ziet op het opstellen van en adviseren over overeenkomsten tussen investeerders (zoals pensioenfondsen, verzekeraars en fondsmanagers) en dienstverleners (zoals vermogensbeheerders en custodians), zoals:
  - discretionaire vermogensbeheerovereenkomsten (of IMA's);
  - fiduciaire / integrale vermogensbeheerovereenkomsten; en
  - custody agreements.

  • Financiële toezichtwet- en regelgeving – de advisering betreft alle regels die relevant kunnen zijn in het kader van:
  o beleggingsfondsen (AIFMD en UCITS);
  o beleggingsdienstverlening (MiFID II / MiFIR);
  o institutionele beleggers (onder meer waar het regels betreft die zien op de situatie waarin een pensioenfonds of verzekeraar diensten aan een derde uitbesteedt); en
  o duurzaamheid (voornamelijk de regels uit hoofde van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Taxonomieverordering).

  Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars en toezichthouders

  Van Doorne is dé partner van pensioenfondsen, pensioenverzekeraars, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties bij pensioenvraagstukken. Wij hebben de ervaring en de kennis ook uit aan aanpalende rechtsgebieden en sectoren gebundeld in ons team. Voor meer informatie over pensioenrecht kunt u terecht bij onze collega Sybren Kuiper

  Meer informatie

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze dienstverlening en aanpak? Dan kunt u contact opnemen met Daan Horsthuis of Harm-Paul Plas.