Waarmee kunnen wij u helpen?

  Sanctierecht

  Ons team Sanctierecht staat cliënten bij wanneer zij te maken krijgen met handhavingsvragen op het snijvlak van het straf- en bestuursrecht. Wij hebben ruime (internationale) ervaring die varieert van juridisch advies en bijstand bij handhaving, tot interne onderzoeken en verdediging in de rechtbank. 

  Juridische bijstand management

  Veel kantoren verwijzen naar ons team voor specifieke bijstand aan het topmanagement. Wij treden veelvuldig op voor professionals (zoals advocaten, notarissen en accountants) bij toezichtvragen. De ervaring strekt zich uit van compliance advisering, het uitvoeren en assisteren bij (interne) onderzoeken, bijstand bij handhavings- en strafrechtelijke onderzoeken tot de verdediging op zitting.

  Reputatierisico en strategie

  De specialistische kennis van het team manifesteert zich met name ingeval relevante reputatierisico’s zich aandienen en strategisch handelen onder turbulente omstandigheden noodzakelijk is.

  Het Sanctierecht Team is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor zowel grote als kleine vragen, met oplossingsgerichte bijstand.

  Meer informatie

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze aanpak bij dit thema? Dan kunt u contact opnemen met Jan Leliveld en/of Neyah van der Aa.