Waarmee kunnen wij u helpen?

  Onderwijsrecht

  Het team Onderwijsrecht van Van Doorne voorziet onderwijsorganisaties en overheden van advies en staat hen bij in de beantwoording van strategische en juridische vraagstukken. Ons team bestaat uit nauw samenwerkende, gespecialiseerde juristen uit verschillende disciplines. 

  Kennisportfolio

  Wij hebben veel te maken met bestuursoverdrachten, fusies, splitsingen en interne structurering. Daarbij werken wij vanuit een breed spectrum van relevante expertises, met een focus op sectorale (onderwijs)wetgeving, fiscaal-, arbeids- en civielrecht. Daarnaast houden wij ons veel bezig met vraagstukken op het gebied van governance en de onderlinge verhoudingen tussen bestuurders, intern en extern toezichthouders en medezeggenschap. Wij hebben ruime kennis op het gebied van integriteit en ethiek, en hebben ook vaak te maken met visitaties en accreditaties van opleidingen, subsidies NWO, KNAW en overige kennisinstituten en vragen omtrent bekostigingsvoorwaarden voor onderwijs en onderzoek.

  Begrip voor uitdagingen

  Wij hebben jarenlange ervaring met het bijstaan van bekostigde en niet-bekostigde onderwijsorganisaties, in de gehele sector: van kinderopvang en basisonderwijs, tot middelbaar, beroeps en hoger onderwijs. De experts in ons Onderwijsrecht team hebben inzicht in de politiek-bestuurlijke trends en de beleidscycli en zijn op de hoogte van de maatschappelijke uitdagingen waar u mee te maken heeft. Wij worden ingeschakeld door onder andere overheden en koepelorganisaties.

  Contact

  Bent u benieuwd naar hoe Van Doorne uw organisatie kan bijstaan bij een onderwijs gerelateerd vraagstuk, of wilt u nader met ons team kennismaken? Neem dan vrijblijvend contact op met Saskia Laseur.