Waarmee kunnen wij u helpen?

  Sijbren Kuiper

  Partner, Advocaat

  Sijbren is specialist op het gebied van het arbeids- en pensioenrecht. Hij staat een veelheid aan pensioenuitvoerders en pensioendienstverleners bij. Tevens adviseert hij Nederlandse en buitenlandse ondernemingen in (bestuursrechtelijke)handhavings- en pensioenkwesties. Sijbren heeft ruime ervaring op het gebied van waardeoverdrachten, liquidaties van pensioenfondsen, uitbestedingen in de pensioensector, dienstverleneraansprakelijkheid, wijzigen van pensioenregelingen, ondernemingsraad-trajecten en medezeggenschap over pensioen, verplichtstelling en vrijstellingen van BPF-en, toezicht op pensioenuitvoerders, zorgplichtkwesties, en onderzoek en handhaving door toezichthouders zoals DNB en de Inspectie SZW.

  Innovatief. Doelgericht. Analytisch. Strategisch. Betrokken.

  Sijbren is auteur van het boek Nederland Pensioenland en coauteur van een handboek over de Pensioenwet. Verder geeft hij postacademisch onderwijs over pensioenrecht en publiceert hij regelmatig in Nederlandse vakbladen. Voordat Sijbren als advocaat bij Van Doorne begon was hij als onderzoeker verbonden aan verschillende universiteiten en werkte hij bij een bank/verzekeraar en een toezichthouder op de financiële markten.

  Pensioenrecht Bestuurders en governance Financiële diensten Outsourcing Pensioenuitvoering FinTech Verzekeringen IORP II Nieuw Pensioenstelsel Sijbren Kuiper Sijbren is een specialist op het gebied van het pensioenrecht. Hij maakt deel uit van het sectorteam Pensioen van Van Doorne.