Waarmee kunnen wij u helpen?

  Annemieke Hendrikse

  Partner, Advocaat

  Als specialist op het gebied van aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht oefent Annemieke haar praktijk in Amsterdam en vanuit ons kantoor in Londen uit. Annemieke studeerde aan de Universiteit Maastricht (1996) en aan University College London (LLM).

  Commitment. Doelgericht. Expert. Helder taalgebruik. Internationaal erkend.

  Annemieke staat - internationaal - bekend om haar expertise op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Zij verleent bijstand aan bestuurders en commissarissen/toezichthouders van vennootschappen en ondernemingen zonder winstoogmerk, zoals corporaties en zorginstellingen. Dit zowel in nationale als internationale geschillen. Raden van bestuur en commissarissen en hun leden raadplegen haar ook frequent over hun positie en verantwoordelijkheden bij (financieel) zwaar weer of andere complexe situaties.

  Als verzekeringsexpert behandelt Annemieke dekkingsgeschillen voor en tussen verzekeraars en adviseert over polisvoorwaarden. Dit doet zij in het bijzonder op het gebied van verzekeringen voor bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid, fraude en andere financial lines. Recente ervaring betreft claims onder M&A gerelateerde verzekeringen. Cyber risico's en de verzekering daarvan hebben haar bijzondere aandacht als lid van ons Cyber Security Team. Verzekeraars instrueren haar daarnaast regelmatig als monitoring counsel in bestuurdersaansprakelijkheidszaken als aanspreekpunt voor de verschillende betrokken advocaten.  

  Annemieke publiceert en doceert regelmatig over bestuurdersaansprakelijkheid en verzekeringen (o.a. als docent bij de Governance University).

  Annemieke wordt aanbevolen door toonaangevende gidsen als Chambers Europe en Legal 500.

  Defence counsel Monitoring counsel Dekking Gerechtelijke procedures Verzekeringen Cybersecurity Annemieke Hendrikse Annemieke legt zich toe op het verzekeringsrecht en de ondernemingsrechtelijke procespraktijk. Daarbij doet zij haar voordeel met de brede vennootschapsrechteli