1 min read
Let op: de WAMCA is een feit!
4 December 2019

Let op: de ‘Wet Afwikkeling massaschade in collectieve actie’ (WAMCA) is een feit! Bij koninklijk besluit van 4 december 2019 is aangekondigd dat de WAMCA in werking treedt per 1 januari 2020. De nieuwe wet heeft tot doel om het voor benadeelden mogelijk te maken om in een collectieve actie in Amerikaanse stijl schade te verhalen.

Op dit moment biedt de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) benadeelden al de mogelijkheid om een schikkingsovereenkomst ter zake van een massaschade door het Hof Amsterdam algemeen verbindend te laten verklaren. Daarmee geldt de schikkingsovereenkomst ook voor de benadeelden die niet betrokken zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij benadeelden zich aan gebondenheid onttrekken door een opt-out. Een recent voorbeeld is de schikking die (de rechtsopvolger van) Fortis en haar bestuurders en commissarissen in juni 2018 met beleggers sloten.
 
Wanneer partijen niet in staat zijn om een schikking te bereiken of de aangesproken partij niet bereid is om schikkingsoverleg te voeren, kunnen de benadeelden op grond van artikel 3:305a BW een collectieve actie starten en een verklaring voor recht van aansprakelijkheid vragen. Het is nu echter niet mogelijk om schadevergoeding te vorderen. Daartoe dienen benadeelden een individuele procedure te starten. De WAMCA beoogt deze lacune te dichten.

Lees hier meer.