Waarmee kunnen wij u helpen?

  Maurits Terlouw

  Advocaat

  Maurits is verbonden aan het team Europees & Mededingsrecht. Hij adviseert Nederlandse en internationale cliënten over de toepassing van Europees recht in brede zin en uiteenlopende mededingingsrechtelijke vraagstukken.

  Gedreven. Pragmatisch. Betrokken.

  Maurits studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en rondde daar ook zijn master Law & Economics af.

  Tijdens zijn studie was Maurits werkzaam voor een aantal gemeenten en deed hij ervaring op in de advocatuur en het bankwezen. Voor zijn komst naar Van Doorne, was hij enige tijd werkzaam als juridisch adviseur voor decentrale overheden, op het gebied van Europees Recht. 

  Kartelverbod Verticale overeenkomsten Competition Litigation Misbruik van machtspositie Fusiecontrole Staatssteun Aanbesteding Consumentengoederen, Retail, Food & Beverages Technologie, Media & Telecom Digital Healthtechnologie Fusies en overnames in zorgsector Gezondheidszorg Life Sciences & Medische Hulpmiddelen