Waarmee kunnen wij u helpen?

  Medezeggenschapsrecht

  Ondernemers krijgen regelmatig en in uiteenlopende situaties te maken met een medezeggenschapsorgaan: een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging of -vergadering. Van Doorne adviseert en begeleidt medezeggenschapsorganen en adviseert hen over rechten en plichten.

  Nationaal en grensoverschrijdend orgaan

  Als u als ondernemer te maken heeft of krijgt met een medezeggenschapsorgaan, is advisering en begeleiding noodzaak. In de onderneming kan ook een gemeenschappelijke, centrale of groepsondernemingsraad zijn ingesteld, of een Europese ondernemingsraad.

  Ons team met specialisten adviseert en begeleidt ondernemingen bij het instellen van medezeggenschapsorganen en adviseert over de rechten en plichten die voortvloeien uit de Wet op de ondernemingsraden en daarop gebaseerde rechtspraak. Ook procederen wij over medezeggenschapskwesties die bijvoorbeeld spelen bij fusies en overnames, het wijzigen van pensioenregelingen en reorganisaties.

  Ondernemings-, fiscaal en pensioenrecht

  Wij adviseren ook regelmatig ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, cliëntenraden bij overheden, zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties, bijvoorbeeld over hun rol of hun informatie-, advies- en instemmingsrechten.

  Bij advies over medezeggenschap werken wij binnen Van Doorne samen met onze collega's die zijn gespecialiseerd op het gebied van ondernemingsrecht, fiscaal recht en pensioenrecht zodat u een voortvarende aanpak kunt verwachten.

  Meer informatie

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze aanpak bij medezeggenschapsorganen? Dan kunt u contact opnemen met Els de Wind.