Waarmee kunnen wij u helpen?

  Arbeidsrecht en beloningsbeleid

  Onze specialisten adviseren en procederen over specifieke regelgeving voor de financiële sector met een directe impact op de arbeidsverhouding waaronder de bankierseed, het tuchtrecht voor banken en klokkenluidersregelingen.

  Beloningsregelgeving

  Advisering over beloningsregelgeving in brede zin is een vast onderdeel van deze praktijk. Daaronder vallen beloningsregelgeving in de financiële sector en de semipublieke sector, zoals Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, Regeling beheerst beloningsbeleid en de Wet normering topinkomens, maar ook de beloningsparagraaf uit de Corporate Governance Code. Wij stellen ook (lange termijn) bonusregelingen op, zoals aandelen- en optieplannen en phantom share regelingen.

  Meer informatie

  Wij kunnen u assisteren bij het opstellen en het toetsen van het beloningsbeleid van uw onderneming. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze aanpak? Dan kunt u contact opnemen met Els de Wind.