Waarmee kunnen wij u helpen?

  Victor Gielen

  Advocaat

  Victor is verbonden aan het team Arbeidsrecht. Hij adviseert zowel Nederlandse als internationale cliënten over uiteenlopende onderwerpen van arbeidsrechtelijke aard.

  Gedreven. Analytisch. Doelgericht. . .

  Victor volgde de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht. Vervolgens heeft hij de master Privaatrecht cum laude afgerond aan eveneens de Universiteit Maastricht.

  Ervaring

  NNIP Investment Managers I Juridische advisering van NNIP IM met betrekking tot Nederlandse en cross-border acquisities van hypothecaire performing vastgoedleningen ter financiering van commercieel vastgoed.

  MStar/MBay (M7 en Starwood Joint Venture/M7 en HIG Bayside Joint Venture) I Juridisch advies en ondersteuning bij de aan- en verkoop van verschillende light industrial vastgoedportfolio's en op zichzelf staande light industrial objecten in Nederland en de financiering daarvan, alsmede fiscaal- en juridisch advies met betrekking tot gebruikte fonds- en acquisitiestructuren.

  Berlin Hyp | Juridische advisering van Berlin Hyp met betrekking tot verschillende grote en middelgrote project- en beleggingsfinancieringen, waaronder de financiering van de hoofdkantoren van Rabobank Zuid-Holland, Akzo en Vopak, (her)financieringen van vastgoedportfolio’s van IEF, Hyatt Hotels en verschillende woningportfolio’s van, onder meer, Reggeborgh (VolkerWessels), Holland Immo Groep en verscheidene andere grote woningportfolio’s van particuliere investeerders.

  Aareal Bank I Juridische advisering van Aareal Bank terzake de (her-)financiering van verschillende bedrijfspanden en hotels in Nederland en combinaties daarvan.

  Grensoverschrijdend werken Bestuurders en governance Medezeggenschapsrecht Arbeidsrecht en beloningsbeleid Pensioenrecht Victor Gielen Van Doorne,Vastgoedfinanciering,Advocaat Victor is verbonden aan het team Vastgoedfinanciering. Binnen het team ligt zijn focus op de advisering inzake (inter)nationale vastgoed- en projectfinanciering.